Noč raziskovalcev 2009 – promocijski videi:

Noč raziskovalcev 2011 – reportaža

Noč raziskovalcev 2012 – radijski oglas

Podrobnosti

  • Kategorije: video dogodki
  • Naročnik: Univerza v Mariboru
  • Leto izvedbe: 2008 - 2014
  • Ključne besede: video dogodki

Noč raziskovalcev

Osrednji namen projekta Noč raziskovalcev je popularizirati poklic raziskovalca, znanstvenika in ga približati širši javnosti, zlasti mladim. Projekt skozi vrsto aktivnosti ozavešča o družbeno pomembni vlogi raziskovalcev, znanosti in vplivu le-te na vsa področja človekovega delovanja. Obenem seznanja z vrsto evropskih pa tudi nacionalnih programov financiranja in drugih aktivnosti, namenjenih razvoju kariere raziskovalcev, raziskovalnemu delu, opremi in atraktivnih delovnih pogojev.

Pri projektu Noč raziskovalcev smo sodelovali vrsto let. Sprva zgolj kot fotograf, kasneje sem pripravil krajšo reportažo o celotnem dogajanju, od leta 2009 pa smo bili vključeni v vse faze projekta od promocije naprej. Pri promociji so kot snemalci in montažerji sodelovali študentje programa Medijske komunikacije, sam pa sem jih organiziral, pripravljal idejne zasnove, predstavljal odgovornega urednika ter po potrebi vskočil kot snemalec in montažer.

Na samem dogodku smo se najpogosteje predstavljali z video produkcijo v različnih oblikah: (1) priprava in predstavitev dokumentarnih filmov za Noč raziskovalcev, (2) televizijska produkcija, (3) virtualna produkcija in (4) snemanje v živo.