Podrobnosti

  • Kategorije: dogodki splet video grafika
  • Naročnik: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  • Leto izvedbe: 2021 - 2023
  • Ključne besede: dogodki splet video grafika

Student Cuts film festival

Z letom 2021 se je na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer ponovno rodila ideja, da bi za nov gimnazijski program umetniške gimnazije pripravili zaključek v obliki festivala. Zaradi izkušenj, zgodovine in primerne platforme smo ponovno obudili Student Cuts filmski festival in ga nekoliko prilagodili za malo mlajše avtorje. Ker so dijaki vseh umetniških gimnazij izredno motivirani, hkrati pa imajo tudi zelo dobro podporo mentorjev, se je festival takoj prijel, druženje med vrstniki pa je festival dvignilo na nov nivo.

Sočasno s filmskim festivalom se je pričel še gledališlki del, saj del dijakov opravlja tudi smer gledališče. Čeprav je bilo na začetku kar nekaj pomislekov, se je gledališki festival Uprizoritvene akcije izkazal za izjemen uspeh, toplo sprejet iz vseh strani.

Moja vloga tako ni bila več zgolj pripraviti filmski festival, pač pa tudi organizirati in bdeti nad preostalimi aktivnostmi na ostalih institucijah, da je dogodek sledi zadanim ciljem in vizualnim izgledom.