Podrobnosti

  • Kategorije: video splet dogodki
  • Naročnik: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
  • Leto izvedbe: 2006 - 2017
  • Ključne besede: video splet dogodki

UM FERI, Inštitut za medijske komunikacije

Inštitut za medijske komunikacije je bil zasnovan leta 2000, dokončno potrjen leta 2001 in leto za tem je sprejel prve študente. Leta 2006 se je iz dislocirane enote preselil v zgradbo fakultete, kjer je pridobil tudi ustrezne prostore za svoje delovanje.

Na Inštitutu za medijske komunikacije sem bil zaposlen med leti 2006 in 2017. Najprej kot tehniški sodelavec, kasneje kot asistent za področja video produkcije, televizijske produkcije, fotografije in spletnega programiranja. Raznolikost področij je omogočalo ukvarjanje z raznolikimi projekti in pridobitvami znanj, s katerimi bi se sicer težko srečal.

Kot tehniški sodelavec sem vzpostavil računalniško učilnico znotraj lastne domene, saj siceršnje omejitve na fakultetnih domenah niso omogočale nemotenega dela z video produkcijo. Hkrati s tem se je pričel oblikovati televizijski studio, ki ga je bilo potrebno postaviti z zelo omejenimi sredstvi in veliko improvizacije. Studio se je vsakoletno posodabljal in dopolnjeval tudi kasneje, s čimer smo v njem lahko počeli vse več in vse bolj zahtevne produkcijske procese.

Kot asistent sem lahko pri različnih predmetih študentom predajal svoje znanje, hkrati pa sodeloval na projektih, kjer smo uspešno sodelovali z gospodarstvom in študentom omogočili delo na realnih projektih. Drug aspekt asistentskega dela je bilo raziskovanje, ki je rezultiralo v rednem objavljanju člankov na konferencah in v znanstvenih revijah.

Ob projektih in raziskovalnem udejstvovanju sem za inštitut izdelal nekaj spletnih sistemov, s katerimi smo si lahko delo na inštitutu olajšali (sistem za izposojo opreme, rezervacije učilnic, pregled znanstvenih revij in podobno), kar je bilo kasneje integrirano v celostno spletno stran inštituta. Ob tem sem bil del ekipe tudi pri organizaciji nekaterih dogodkov (Human Choice and Computers, Circom regional, EAEEIE, Pozdrav brucem na UM FERI, Dan FERI in drugi).

Več o inštitutu si je mogoče prebrati na https://medijske.um.si.