Podrobnosti

  • Kategorije: video
  • Naročnik: Zemljica
  • Leto izvedbe: 2021
  • Ključne besede: video oglas

Video oglas Obdaruj z Zemljico

V podjetju Zemljica so si pred novim letom zamislili kratek oglas, s katerim bi povabili gledalce k drugačnemu obdarovanju.

V podjetju so si zamislili idejo ter že posneli video gradivo, niso pa imeli nikogar, ki bi gradivo sestavil v celoto. Po pregledu posnetega gradiva sem predlagal, da bi se izvornega scenarija poskušali kar najbolj držati, a bi že posneta gradiva delno nadomestili z novimi. Hitro smo našli ustrezne rešitve in nastal je privlačen video.