Podrobnosti

  • Kategorije: video
  • Naročnik: Tehnocenter Univerze v Mariboru
  • Leto izvedbe: 2011
  • Ključne besede: video, predstavitve

I3SME: Vpeljevanje inovativnosti v podjetja

Devet skritih podjetniških prvakov (»Hidden Champions«), identificiranih in izpostavljenih v okviru projekta, je morda najbolj viden, a še zdaleč ne najpomembnejši rezultat projekta. Partnerji smo zasnovali in izpeljali benchmarking analizo med 927 malimi in srednje velikimi podjetji iz 6 držav, ki so se primerjala med seboj glede na kazalce inovativnih poslovnih praks. Analiza nam je omogočila vpogled v poslovanje teh podjetij, na podlagi česa smo lahko oblikovali ukrepe in strategije za izboljšanje njihove inovativnosti in uspešnosti.

Na pobudo Tehnocentra Univerze v Mariboru smo pristopili k projektu predstavitve najinovativnejših slovenskih podjetij s kratkimi in dinamičnimi video predstavitvami. Za snemanja na lokacijah smo bili potrebni 3 snemalci, med tem ko sem montažo in animacije izdelal sam.

Nekaj izdelkov si je mogoče ogledati tukaj.