Podrobnosti

  • Kategorije: video
  • Naročnik: Gorenje Surovina d.o.o.
  • Leto izvedbe: 2016
  • Ključne besede: video

Priprava predstavitvenega videa

Podjetje Gorenje Surovina d.o.o. se ukvarja s pridobivanjem sekundarnih surovin iz ostankov odpadkov. Globalnost problema odpadkov pelje svet v obdobje, kjer dobiva snovna izraba odpadkov prednost pred njihovo toplotno obdelavo ali odlaganjem. Potrjena je naša osnovna strategija in zavezanost k reciklaži in ponovni uporabi odpadkov. To pa ostaja naše temeljno načelo tudi v bodočem razvoju dejavnosti predelave odpadkov.

Da bi lahko svojim partnerjem enostavno pokazali, kako delovanje podjetja poteka, smo za podjetje pripravili kratek video z nazornim prikazom delovnih procesov. Ob tem projektu je bilo še nekaj idej, kako obstoječi video razširiti in dopolniti za druge namene, a do realizacije teh idej ni prišlo.

Video se je delal v okviru Inštituta za medijske komunikacije, sam pa sem imel vlogo bolj v iskanju idej, manjšo pa med snemanjem in montaži. Zaradi zasebne narave projekta je na voljo zgolj nekaj slik iz videa.